Destek Alan Katılımcılarımız

Tübitak BİDEB 2223 Desteği Almaya Hak Kazanan Katılımcılar

  1. Ali Hakan Işık-Gazi Üniversitesi, Ankara
  2. Nükhet Sazak-Sakarya Üniversitesi, Sakarya
  3. Kübra Doğan-Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
  4. Gülçağ Albayrak-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
  5. Erdem Özyurt-Atılım Üniversitesi, Ankara
  6. Sultan Can-Atılım Üniversitesi, Ankara
  7. Emin Taş-Bayburt Üniversitesi, Bayburt
  8. Filiz Özkan-Atılım Üniversitesi, Ankara
  9. Oğuzhan Menemencioğlu-Karabük Üniversitesi, Karabük
  10. Tuna Hacaloğlu-Atılım Üniversitesi, Ankara

Tübitak BIDEB 2223 Desteği Alan Katılımcılarımızın Dikkatine

2. Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı 2012 (MEUK) kapsamında kabul edilmiş bildirisi olan, 35 yaşını aşmamış, sempozyuma Antalya dışından katılan, Türkiye'deki kurumlarda çalışan, yukarıda adları belirtilen genç araştırmacılara TÜBİTAK BİDEB 2223 Programı kapsamında YOL ve KONAKLAMA desteği sağlanacaktır.

Konferans organizasyonunda görevli yetkililerce gerekli belgeler toplanacak ve ödemeler araştırmacılara imza karşılığı yapılacaktır.

Katılımcılardan T.C. kimlik no., Adı, Soyadı, Üniversitesi/Kurumunu bildiren belgeler istenecektir. Katılımcı T.C. kimlik numarasının belirtildiği nüfus cüzdanını ve kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun kimliğini konferans esnasında ibraz etmekle yükümlüdür.

YOL GİDERİ için: Üst sınır 125 TL.dir. Hususi araç yakıt gideri ödenmemektedir. Biletlerin katılımcı adına düzenlenmiş asıllarının verilmesi gerekmektedir. Bilet tutarlarından binde 6.6 oranında damga vergisi kesilerek ödeme yapılacaktır.

KONAKLAMA ve İAŞE GİDERİ: Günlük üst sınır 100 TL.dir. MEUK kayıt ücretinin, konaklama giderini de içermesi sebebiyle, katılımcılardan fatura istenmeyecektir. Söz konusu fatura tüm BİDEB desteği alan araştırmacılar adına MEUK düzenleme kurulu tarafından topluca kestirilecektir. Araştırmacılara 3 gecelik konaklama bedeli olan 300 TL, faturadan binde 8.25 oranında damga vergisi kesilerek ödeme yapılacaktır.

KONFERANS KAYIT BEDELİ: Desteklenen genç araştırmacılara, daha önceden ödemiş oldukları konferans kayıt bedeli geri iade edilecektir.

Sorularınız ve iletişim için: meukonferansi@atilim.edu.tr